Draft November 20, 2023 Minutes

November 6, 2023 Minutes

October 23, 2023 Minutes

October 18, 2023 Minutes – Wastewater informational meeting

October 2, 2023 Minutes

September 18, 2023 Minutes

September 13, 2023 Minutes – Wastewater informational meeting

September 5, 2023 Minutes

August 21, 2023 Minutes

August 7, 2023 Minutes

July 24, 2023 Minutes

July 3, 2023 Minutes

June 19, 2023 Minutes

June 5, 2023 Minutes

May 15, 2023 Minutes

April 17, 2023 Minutes

March 20, 2023 Minutes

February 27, 2023 Minutes

February 6, 2023 Minutes

January 16, 2023 Minutes

December 19, 2022 Minutes

December 5, 2022 Minutes

November 21, 2022 Minutes

November 8, 2022 Minutes

October 17, 2022 Minutes

October 3, 2022 Minutes

September 19, 2022 Minutes

August 15, 2022 Minutes

August 1, 2022 Minutes

July 18, 2022 Minutes

June 28, 2022 Minutes

June 20, 2022 Minutes

June 6, 2022 Minutes

May 16, 2022 Minutes

May 6, 2022 Minutes

May 3, 2022 Minutes

April 4, 2022 Minutes

March 21, 2022 Minutes

March 7, 2022 Minutes

February 21, 2022 Minutes

February 7, 2022 Minutes

January 17, 2022 Minutes

January 3, 2022 Minutes 

December 20, 2021 Minutes

December 13, 2021 Minutes

November 15, 2021 Minutes

November 8, 2021 Minutes 

November 1, 2021 Minutes

October 18, 2021 Minutes

October 4, 2021 Minutes 

September 20, 2021 Minutes

August 30, 2021 Minutes

July 19, 2021 Minutes

June 21, 2021 Minutes

June 7, 2021 Minutes

May 18, 2021 Minutes

May 3, 2021 Minutes

April 19, 2021 Minutes

April 5, 2021 Minutes

March 2, 2021 Minutes

February 15, 2021 Minutes

February 1, 2021 Minutes

January 18, 2021 Minutes

January 4, 2021 Minutes 

December 21, 2021 Minutes

December 7, 2020 Minutes

November 16, 2020 Minutes

November 2, 2020 Minutes

October 19 , 2020 Minutes

October 5, 2020 Minutes

September 21, 2020 Minutes

September 14, 2020 Minutes

August 17, 2020 Minutes

August 3, 2020 Minutes

July 20, 2020 Minutes

July 14, 2020 Minutes

July 6, 2020 Minutes

June 15, 2020 Minutes

June 1, 2020 Minutes

May 18, 2020 Minutes

May 12 2020 Minutes

May 4 2020 Minutes

April 20, 2020 Minutes

April 14, 2020 Minutes

March 3 2020 Minutes

February 17, 2020 Minutes

February 10, 2020 Minutes

January 28, 2020 Minutes

January 20, 2020 Minutes

December 17, 2019 Minutes

November 19, 2019 Minutes

October 21, 2019 Minutes

September 30, 2019 Minutes

August 19, 2019 Minutes

July 15, 2019 Minutes

June 17, 2019 Minutes

May 20, 2019 Minutes

May 6, 2019 Minutes

April 15, 2019 Minutes

March 25, 2019 Minutes

February 18, 2019 Minutes

February 2, 2019 Minutes 

November 19, 2018 Minutes 

October 15, 2018 Minutes 

September 17, 2018 Minutes

September 11, 2018 Minutes

August 20, 2018 Minutes

August 14, 2018 Minutes

July 16, 2018 Minutes  

June 18, 2018 Minutes

May 21, 2018 Minutes

April 23, 2018 Minutes

April 16, 2018 Minutes

April 2, 2018 Minutes

March 19, 2018 Minutes 

March 6, 2018 Minutes

February 26, 2018 Minutes

January 15, 2018 Minutes

January 9, 2018 Minutes

December 18, 2017 Minutes

October 16, 2017 Minutes

September 18, 2017 Minutes

August 21, 2017 Minutes

July 17, 2017 Minutes

June 19, 2017 Minutes

June 5, 2017 Minutes

May 15, 2017 Minutes

May 9, 2017 Minutes

April 17, 2017 Minutes

March 20, 2017 Minutes

February 20, 2017 Minutes

February 6, 2017 Minutes

January 17, 2017 Minutes

November 14, 2016 Minutes

October 17, 2016 Minutes

September 19, 2016 Minutes

August 18, 2016 Minutes

July 18, 2016 Minutes

June 27, 2016 Minutes

June 20, 2016 Minutes

May 16, 2016 Minutes

April 18, 2016 Minutes

March 16, 2016 Minutes

February 17, 2016 Minutes

December 16, 2015 Minutes

November 18, 2015 Minutes

November 4, 2015 Minutes

October 20, 2015 Minutes

October 21, 2015 Minutes

September 16, 2015 Minutes

August 31, 2015 Minutes

August 19, 2015 Minutes

July 20, 2015 Minutes

June 22, 2015 Minutes

May 19, 2015 Minutes

May 5, 2015 Minutes

April 29, 2015 Minutes

April 22, 2015 Minutes

April 15, 2015 Minutes

March 18, 2015 Minutes

February 18, 2015 Minutes

February 11, 2015 Minutes

January 21, 2015 Minutes

January 7, 2015 Minutes

December 15, 2014 Minutes

December 1, 2014 Minutes

November 19, 2014 Minutes

November 11, 2014 Minutes

November 3, 2014 Minutes

October 21, 2014 Minutes

October 14, 2014 Minutes

October 6, 2014 Minutes

September 22, 2014 Minutes

September 17, 2014 Minutes

September 9, 2014 Minutes